ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลผู้สูงอายุ
 พิมพลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง, 2548
 เลขเรียก WY152 ว585ก 2548
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 หัวเรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548  
  Barcode: 031881
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.10 
  Barcode: 031890
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.11 
  Barcode: 031891
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.12 
  Barcode: 031892
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.13 
  Barcode: 031846
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.14 
  Barcode: 031847
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.15 
  Barcode: 031848
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.16 
  Barcode: 031849
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.17 
  Barcode: 031850
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.18 
  Barcode: 031851
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.19 
  Barcode: 031852
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.2 
  Barcode: 031882
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.20 
  Barcode: 031853
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.21 
  Barcode: 031854
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.22 
  Barcode: 031855
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.23 
  Barcode: 031856
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.24 
  Barcode: 031857
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.3 
  Barcode: 031883
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.4 
  Barcode: 031884
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.5 
  Barcode: 031885
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.6 
  Barcode: 031886
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.7 
  Barcode: 031887
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.8 
  Barcode: 031888
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว585ก 2548 ฉ.9 
  Barcode: 031889
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [การพยาบาลผู้สูงอายุ]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้สูงอายุ]
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้สูงอายุ


 Copyright 2016. All Rights Reserved.