ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
Review โดย วนิดา อินทโอภาส เมื่อ 5/สิงหาคม/2557
บทที่ 1 สิ่งกำหนดสุขภาพและระบบสาธารณสุข
บทที่ 2 นโยบายสาธารณสุข
บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข การวางแผนสาธารณสุข
           การวิเคราะห์แผนสาธารณสุข
บทที่ 4 แนวคิด หลักการบริหารสาธารณสุข กระบวนการบริหาร
           และองค์ประกอบการบริหารสาธารณสุข
บทที่ 5 การจัดการทรัพยากรสาธารณสุข
บทที่ 6 การจัดการองค์การ
บทที่ 7 ทฤษฎีแรงจูงใจ
บทที่ 8 การนิเทศงานสาธารณสุข
บทที่ 9 การประเมินผลโครงการสาธารณสุข
บทที่ 10 การวางแผนสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
บทที่ 11 การเฝ้าระวังทางพฤติกรรมสุขภาพ
บทที่ 12 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บทที่ 13 การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
บทที่ 14 การดำเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
บทที่ 15 การสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
บทที่ 16 การสุขศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
บทที่ 17 การนิเทศงานและการประเมินผลงานทางสุขศึกษา
             และส่งเสริมสุขภาพ

ภาพปก
 ISBN 9789740456124
 ผู้แต่ง รุจิรา ดวงสงค์, ดร.
 ชื่อเรื่อง
การจัดการทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ = Healtheducation and health promotion management / รุจิรา ดวงสงค์
 พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
 เลขเรียก WA590 ร661ก 2550
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 318 หน้า
 หัวเรื่อง สาธารณสุข
 หัวเรื่อง สุขศึกษา
 หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550  
  Barcode: 048700
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.10 
  Barcode: 048709
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.2 
  Barcode: 048701
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.3 
  Barcode: 048702
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.4 
  Barcode: 048703
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.5 
  Barcode: 048704
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.6 
  Barcode: 048705
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.7 
  Barcode: 048706
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.8 
  Barcode: 048707
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ร661ก 2550 ฉ.9 
  Barcode: 048708
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สาธารณสุข]
    หัวเรื่อง [สุขศึกษา]
    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การจัดการทางสุขศึ..


 Copyright 2016. All Rights Reserved.