ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
Review โดย วนิดา อินทโอภาส เมื่อ 23/เมษายน/2556
บทที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด
           * โครงสร้างและการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด
           * ระบบหัวใจ
           * สรีรวิทยาการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
           * ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของหัวใจ
           * ประเมินปัญหาและการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหัวใจ
           * ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโรคหัวใจ
           * ผลกระทบต่อการไหลของเลือดโคโรนารี
           * โรคหลอดเลือดโคโรนารี
           * แองจิน่า เปคทอรีส
           * การอักเสบของหัวใจ
           * เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
           * กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
           * ปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
           * ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลาย
บทที่ 2 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
           * การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องของ G-6-PD
           * การพยาบาลผู้ป่วยลิวคีเมีย
           * การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเนื้อเยื่อน้ำเหลือง
           * การพยาบาลผู้ป่วยภาวะโลหิตข้น
           * การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งพลาสมาเซลล์
           * การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกลไกการห้ามเลือด
บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคอะโครเมกการี
           * การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไธรอยด์ฮอร์โมน
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคของต่อมพาราไธรอยด์
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคต่อมหมวกไต
บทที่ 4 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
           ระบบการหายใจตามกระบวนการพยาบาล
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคหวัด
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคช่องคออักเสบ
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคต่อมทอนซิลอักเสบ
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล่องเสียงอักเสบ
           * การพยาบาลโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดบวม
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคฝีในปอด
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคมีลมและโลหิตในโพรงเยื่อหุ้มปอด
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดแฟบ
           * การพยาบาลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด
           * การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดลมปอดพอง

   


ภาพปก
 ISBN 9742911525
 ผู้แต่งนิติบุคคล cคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก, 2553
 เลขเรียก WY152 ค127กล.2 2553
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10
 รูปเล่ม 604 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง
 หัวเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่
 หัวเรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553  
  Barcode: 059750
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.10 
  Barcode: 059759
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.11 
  Barcode: 059760
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.12 
  Barcode: 059761
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.13 
  Barcode: 059762
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.14 
  Barcode: 059763
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.15 
  Barcode: 059764
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.16 
  Barcode: 059765
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.17 
  Barcode: 059766
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.18 
  Barcode: 059767
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.19 
  Barcode: 059768
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.2 
  Barcode: 059751
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.20 
  Barcode: 059769
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.21 
  Barcode: 059770
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.22 
  Barcode: 059771
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.23 
  Barcode: 059772
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.24 
  Barcode: 059773
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.25 
  Barcode: 059774
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.26 
  Barcode: 059775
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.27 
  Barcode: 059776
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.28 
  Barcode: 059777
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.29 
  Barcode: 059778
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.3 
  Barcode: 059752
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.30 
  Barcode: 059779
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.31 
  Barcode: 059780
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.32 
  Barcode: 059781
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.33 
  Barcode: 059782
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.34 
  Barcode: 059783
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.35 
  Barcode: 059784
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.36 
  Barcode: 059785
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.37 
  Barcode: 059786
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.38 
  Barcode: 059787
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.39 
  Barcode: 059788
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.4 
  Barcode: 059753
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.40 
  Barcode: 059789
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.41 
  Barcode: 059790
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.42 
  Barcode: 059791
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.43 
  Barcode: 059792
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.44 
  Barcode: 059793
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.45 
  Barcode: 059794
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.46 
  Barcode: 059795
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.47 
  Barcode: 059796
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.48 
  Barcode: 059797
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.49 
  Barcode: 059798
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.5 
  Barcode: 059754
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.50 
  Barcode: 059799
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.6 
  Barcode: 059755
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.7 
  Barcode: 059756
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.8 
  Barcode: 059757
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ค127กล.2 2553 ฉ.9 
  Barcode: 059758
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ใหญ่]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้สูงอายุ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ใหญ่แ..


 Copyright 2016. All Rights Reserved.