ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
Review โดย วนิดา อินทโอภาส เมื่อ 19/มีนาคม/2556

บทที่ 1 การช่วยเหลือผู้ป่วยในการเผชิญกับภาวะวิกฤตของชีวิต
บทที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว(Unconscious)
บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดของสมองปัจจุบัน
            (Cerebrovascular Accient หรือ Stroke)
บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก
บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
            (Viral Encephalitis)
บทที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและยาเกินขนาด
บทที่ 7 พิษของยาฆ่าแมลงออกาโนฟอสเฟต(Organophosphate)
บทที่ 8 พิษของยาปราบวัชพืชพาราคว็อท(Paraquat Poisoning)
บทที่ 9 พิษของยาเกินขนาด
บทที่ 10 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)
บทที่ 11 การพยาบาลผู้ป่วยโรคของไฮโปทาลามัสและต่อมพิตูอิทารี
บทที่ 12 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์
บทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมธัยรอยด์
บทที่ 14 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมพาราธัยรอยด์
บทที่ 15 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมหมวกไต
บทที่ 16 การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน
บทที่ 17 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินของโรคเบาหวาน


ภาพปก
 ISBN 974872885
 ผู้แต่ง สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4 / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
 เลขเรียก WY150 ส236กล.4 2552
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 6)
 รูปเล่ม ,4 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ รานี้จัดพิมพ์เผยแพร่โดยได้รับความสนับสนุนจากโครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 หัวเรื่อง การพยาบาล
 หัวเรื่อง ผู้ป่วย
 หัวเรื่อง ทางเดินอากาศหายใจ, โรค--การพยาบาล
 หัวเรื่อง หัวใจ, โรค--การพยาบาล
 หัวเรื่อง อายุรศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552  
  Barcode: 060709
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.10 
  Barcode: 060718
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.11 
  Barcode: 060719
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.12 
  Barcode: 060720
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.13 
  Barcode: 060721
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.14 
  Barcode: 060722
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.15 
  Barcode: 060723
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.16 
  Barcode: 060724
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.17 
  Barcode: 060725
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.18 
  Barcode: 060726
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.19 
  Barcode: 060727
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.2 
  Barcode: 060710
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.20 
  Barcode: 060728
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.21 
  Barcode: 060729
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.22 
  Barcode: 060730
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.23 
  Barcode: 060731
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.24 
  Barcode: 060732
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.25 
  Barcode: 060733
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.26 
  Barcode: 060734
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.27 
  Barcode: 060735
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.28 
  Barcode: 060736
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.29 
  Barcode: 060737
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.3 
  Barcode: 060711
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.30 
  Barcode: 060738
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.31 
  Barcode: 060739
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.32 
  Barcode: 060740
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.33 
  Barcode: 060741
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.34 
  Barcode: 060742
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.35 
  Barcode: 060743
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.36 
  Barcode: 060744
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.37 
  Barcode: 060745
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.38 
  Barcode: 060746
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.39 
  Barcode: 060747
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.4 
  Barcode: 060712
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.40 
  Barcode: 060748
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.5 
  Barcode: 060713
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.6 
  Barcode: 060714
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
38. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.7 
  Barcode: 060715
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
39. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.8 
  Barcode: 060716
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส236กล.4 2552 ฉ.9 
  Barcode: 060717
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ]

    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วย]
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลทางอายุร..


 Copyright 2016. All Rights Reserved.