ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
Review โดย วนิดา อินทโอภาส เมื่อ 28/มิถุนายน/2556
บทที่ 1 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
บทที่ 2 พัฒนาการของการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์
           การส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ
บทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค/การเจ็บป่วย
บทที่ 4 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
บทที่ 5 แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้
บทที่ 6 ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการนำมาใช้
ภาคผนวก
            แบบประเมินการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน
            การเจ็บป่วยของบุคคล


ภาพปก
 ISBN 9786161113872
 ผู้แต่ง ประกาย จิโรจน์กุล
 ชื่อเรื่อง
แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ = Concepts, Theories on Health Promotion and Their Application / ประกาย จิโรจน์กุล
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556
 เลขเรียก WA540 ป191น 2556
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 (ราคา 240 บาท)
 รูปเล่ม 190 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง สุขภาพและอนามัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556  
  Barcode: 065202
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.10 
  Barcode: 065211
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.11 
  Barcode: 065212
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.12 
  Barcode: 065213
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.13 
  Barcode: 065214
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.14 
  Barcode: 065215
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.15 
  Barcode: 065216
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.16 
  Barcode: 065217
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.17 
  Barcode: 065218
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.18 
  Barcode: 065219
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.19 
  Barcode: 065220
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.2 
  Barcode: 065203
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.20 
  Barcode: 065221
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.21 
  Barcode: 065222
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.22 
  Barcode: 065223
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.23 
  Barcode: 065224
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.24 
  Barcode: 065225
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.25 
  Barcode: 065226
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.26 
  Barcode: 065227
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.27 
  Barcode: 065228
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.28 
  Barcode: 065229
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.29 
  Barcode: 065230
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.3 
  Barcode: 065204
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.30 
  Barcode: 065231
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.31 
  Barcode: 065232
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.32 
  Barcode: 065233
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.33 
  Barcode: 065234
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.34 
  Barcode: 065235
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.35 
  Barcode: 065236
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.36 
  Barcode: 065237
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
31. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.37 
  Barcode: 065238
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
32. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.38 
  Barcode: 065239
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
33. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.39 
  Barcode: 065240
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
34. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.4 
  Barcode: 065205
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.40 
  Barcode: 065241
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
36. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.5 
  Barcode: 065206
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.6 
  Barcode: 065207
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.7 
  Barcode: 065208
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.8 
  Barcode: 065209
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WA540 ป191น 2556 ฉ.9 
  Barcode: 065210
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ประกาย จิโรจน์กุล]

    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การสร้างเสริมสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [สุขภาพและอนามัย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวคิด ทฤษฎีการสร..


 Copyright 2016. All Rights Reserved.