ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
Review โดย วนิดา อินทโอภาส เมื่อ 1/กรกฎาคม/2556
บทที่ 1 กฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพ บทบาท และหน้าที่
           ความรับผิดชอบของพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาล
           โรคเบื้องต้น
บทที่ 2 หลักและวิธีการประเมินสุขภาพ : การซักประวัติ
            การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป
บทที่ 3 การเขียนบันทึกรายงานแบบวิธีแก้ปัญหา : 
           Problem-Oriented Medical Record (POMR)
บทที่ 4 การใช้ยาสำหรับพยาบาลในการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
บทที่ 5 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
บทที่ 6 ปัจจุบันพยาบาล : การพยาบาลขั้นต้นและภาวะฉุกเฉิน
บทที่ 7 การรักษาอาการผิดปกติทางศัลยกรรม การใช้ยาชาเฉพาะที่
           การเย็บแผล การผ่าฝี และการเลาะ Cyst
บทที่ 8 การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการผิดปกติ
บทที่ 9 การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ
บทที่ 10 การวินิจฉัยแยกโรคกลุ่มอาการในระบบทางเดินอาหาร
บทที่ 11 การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการทางโลหิตวิทยา
บทที่ 12 การวินิจฉัยแยกโรคหัวใจและหลอดเลือด
บทที่ 13 การวินิจฉัยแยกโรคกลุ่มอาการทางผิวหนัง
บทที่ 14 การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการไข้และกลุ่มอาการอ่อนเพลีย
บทที่ 15 การวินิจฉัยแยกโรคในระบบกลุ่มอาการประสาท
บทที่ 16 การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ
บทที่ 17 การวินิจฉัยแยกโรคในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์


ภาพปก
 ISBN 9789746727785
 ผู้แต่ง วราภรณ์ บุญเชียง, ผศ.ดร.
 ชื่อเรื่อง
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / วราภรณ์ บุญเชียง, ผศ.ดร.
 พิมพลักษณ์ เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
 เลขเรียก WY101 ว321ก 2556
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 (ราคา 365 บาท)
 รูปเล่ม 440 หน้า: ภาพประกอบ; 25.5 ซม.
 หัวเรื่อง การพยาบาลเบื้องต้น
 หัวเรื่อง การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
 ผู้แต่งร่วม วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556  
  Barcode: 065242
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.10 
  Barcode: 065251
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.11 
  Barcode: 065252
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.12 
  Barcode: 065253
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.13 
  Barcode: 065254
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.14 
  Barcode: 065255
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.15 
  Barcode: 065256
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.16 
  Barcode: 065257
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.17 
  Barcode: 065258
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.18 
  Barcode: 065259
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.19 
  Barcode: 065260
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.2 
  Barcode: 065243
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.20 
  Barcode: 065261
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.21 
  Barcode: 065262
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.22 
  Barcode: 065263
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.23 
  Barcode: 065264
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.24 
  Barcode: 065265
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.25 
  Barcode: 065266
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.26 
  Barcode: 065267
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.27 
  Barcode: 065268
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.28 
  Barcode: 065269
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.29 
  Barcode: 065270
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.3 
  Barcode: 065244
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.30 
  Barcode: 065271
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.31 
  Barcode: 065272
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.32 
  Barcode: 065273
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.33 
  Barcode: 065274
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.34 
  Barcode: 065275
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.35 
  Barcode: 065276
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.36 
  Barcode: 065277
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
31. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.37 
  Barcode: 065278
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
32. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.38 
  Barcode: 065279
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
33. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.39 
  Barcode: 065280
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
34. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.4 
  Barcode: 065245
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.40 
  Barcode: 065281
ห้องสมุดฝั่งเขลางค์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
36. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.5 
  Barcode: 065246
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.6 
  Barcode: 065247
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.7 
  Barcode: 065248
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.8 
  Barcode: 065249
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WY101 ว321ก 2556 ฉ.9 
  Barcode: 065250
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วราภรณ์ บุญเชียง, ผศ.ดร.]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลเบื้องต้น]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลขั้นพื้นฐาน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การรักษาพยาบาลโรค..


 Copyright 2016. All Rights Reserved.