ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  เมนูหลัก
 

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

  ฝากข้อความ
 

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 
นายแพทย์สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่  คุณศรีสมร  การ่อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลลำพูน  ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ซึ่งมอบแก่ศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม และสร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน  ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2558  วันที่ 28  พฤษภาคม  2558 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรน  ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร
ผู้บันทึก jatupon เมื่อ พฤหัสบดี 28 พ.ค. 15@ 07:33:28 ICT (1007 ครั้ง)
(มีต่อ... | 869 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: เริ่มทำงานอย่างมีคุณค่า พัฒนาตนและทีมงานอย่างมีความสุข
 
คุณสาธิต พรหมขจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓๐ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง จังหวัดสตูล มาบรรยายในหัวข้อ เริ่มทำงานอย่างมีคุณค่า พัฒนาตนและทีมงานอย่างมีความสุข ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 34 ในการปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสะบันงา   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ผู้บันทึก jatupon เมื่อ อังคาร 26 พ.ค. 15@ 07:31:59 ICT (296 ครั้ง)
(มีต่อ... | 569 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: พลังสร้างสรรค์สู่การผสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้สำเร็จ
 
คุณศรีสมร การ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลลำพูน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 มาบรรยายในหัวข้อ พลังสร้างสรรค์สู่การผสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้สำเร็จ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 34 ในการปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 24 พฤษภาคม  2558 ณ ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ผู้บันทึก jatupon เมื่อ อาทิตย์ 24 พ.ค. 15@ 07:29:54 ICT (292 ครั้ง)
(มีต่อ... | 602 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ส
 
สถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย สำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประพฤติ ปฏิบัติชอบด้านคุณธรรม ได้รับ การยอมรับ ยกย่องในสังคม เป็นต้น และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น ความสำเร็จในอาชีพ และมีสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองของสถาบันพระบรมราชชนก เช่น มีจิตบริการ มีการคิดเชิงวิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ เป็นต้น
ผู้บันทึก jatupon เมื่อ ศุกร์ 15 พ.ค. 15@ 07:50:18 ICT (318 ครั้ง)
(มีต่อ... | 608 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คนเก่ง
 


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คนเก่ง คุณจตุพร คำภูยศ รุ่นที่ 27

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอ การจัดตั้งคลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพองอย่างง่าย ในการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 6 (Easy Asthma & COPD Clinic Network) 16 ธันวาคม 2552 จาก รศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเอเชีย กทม.
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน รพ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 14 ครั้งที่ 12 เครือข่าย นครชัยบุรินทร์ 11 – 12 พฤษภาคม 2554
- สวรส. เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘จากงานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่4 เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองทองธานี
- รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการพยาบาล 1 เรื่องการพัฒนาระบบคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในการประชุมวิชาการระดับภาค HACC Forum 5 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รายละเอียด


ผู้บันทึก jatupon เมื่อ จันทร์ 30 ม.ค. 12@ 10:38:59 ICT (989 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 5)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2553
 ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 11 มีนาคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 27 ก.พ. 11@ 13:12:20 ICT (801 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 5)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6
 
เชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ก.ย. 10@ 11:18:05 ICT (627 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดการงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2552 รุ่น 29
 
กำหนดการงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2552

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 (ฝึกซ้อม)
 - เวลา 06.30                : เรียกผู้สำเร็จการศึกษาเข้าห้องประชุม
 - เวลา 07.00 - 07.30 น. : ชี้แจงรายละเอียด
 - เวลา 07.30 - 10:00 น. : ซ้อมรับ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 (รับพระราชทานปริญญาบัตร) ภาคเช้า
 - เวลา 10.00 น. : รับพระราชทานปริญญาบัตร

สถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
 - ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

จุดนัดพบก่อนเข้าห้องประชุม (ทั้งวันที่ 3 และ 4 กันยายน 2553)  ณ. สวนองุ่น (แผนที่)   เวลา 06.00 น.

การแต่งกาย (แต่งกายเหมือนกันทั้งวันซ้อมและวันรับจริง)
 - ผู้หญิง : เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว, กระโปรงสีม่วงตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองเท้าคัทชูสีดำ ห้ามมีลวดลาย, เก็บผมให้เรียบร้อย, สวมครุยวิทยฐานะสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 - ผู้ชาย : สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาวนักศึกษา, ผูกเน้คไทสีม่วงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กางเกงสีขาว, รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ, สวมครุยวิทยฐานะสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด, ห้ามพกโทรศัพท์มือถือ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

** สำหรับใบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง เมื่อได้รับแล้วให้รีบตอบกลับภายใน 31 สิงหาคม 2553

หมายเหตุ หากมีการเปลื่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 18 ส.ค. 10@ 09:53:23 ICT (1044 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
 
เชิญศิษย์เก่า วพบ.ลำปาง และวพบ.เขลางค์นคร ทุกท่านประชุมเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า วพบ.นครลำปาง ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุศราคัม วิทยาเขตเขลางค์ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 01 ก.ค. 10@ 09:49:45 ICT (1614 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 149)
 
 

Macromedia Studio MX 2004 best buy Macrovision Flexnet Adminstudio 7.5 best

CMJ Designs Orchid Medical Spa 6.0.7 discount buy discount CMJ Designs Salon Iris 6.0.7 discount

discount Slickedit 2008 13.0 discount cheap discount SlickEdit 2009 14.0 discount

  ศิษย์เก่าคนเก่ง
 
สารสัมพันธ์ศิษย์เก่า ฉบับที่ 2

สารสัมพันธ์ศิษย์เก่า ฉบับที่ 1

ศิษย์เก่าดีเด่น
  เข้าสู่ระบบ
 
_UMBIP 18.232.186.117
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: HarryVale1
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 242800

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 17
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 17