ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Boromarajonani College of Nursing, Lampang
Next :: ต่อไป