รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
เอกสารใบมอบตัวเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ประกาศรายงานตัวเข้าศึกษาการลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพฯ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (อาจารย์พยาบาล)
Google
ข่าวก่อนหน้านี้