ข่าวสารการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

       ข้อมูลเพิ่มเติม จากเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก 

       ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ 


       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่3) 

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่2)

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่ายกายในระบบคัดตรงจากพื้นที่(สำรอง) 

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่1) 

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

       - รายละเอียดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

       - แนวทางการตรวจร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริง

       - แบบฟอร์มตรวจร่างกาย-[entrn004]-PhysicalReport

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ในระบบคัดตรงจากพื้นที่

       - รายการหลักฐาน โควต้าบุคคลทั่วไป,บุตร อสม.,กรมการแพทย์,มูลนิธิ รพร., มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ,มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ,พื้นที่เกาะและชายแดน,รพ.ชลประทาน, ทุน สบช.

       - รายการหลักฐาน โควต้าจบ สสช.[ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข]

       - รายการหลักฐาน โควต้าจบ วฉ.[ผู้สาเร็จการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน]

    

สงวนลิขสิทธิ์โดย ? วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง All Right Reserved.