ข่าวสารการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

       ข้อมูลเพิ่มเติม จากเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก 

       ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ 


       ประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 

       - แนวทางการตรวจร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริง 

       - แบบฟอร์มตรวจร่างกาย-[entrn004]-PhysicalReport 

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ในระบบคัดตรงจากพื้นที่

       - รายการหลักฐาน โควต้าบุคคลทั่วไป,บุตร อสม.,กรมการแพทย์,มูลนิธิ รพร., มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ,มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ,พื้นที่เกาะและชายแดน,รพ.ชลประทาน, ทุน สบช.

       - รายการหลักฐาน โควต้าจบ สสช.[ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข]

       - รายการหลักฐาน โควต้าจบ วฉ.[ผู้สาเร็จการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน]

    

สงวนลิขสิทธิ์โดย ? วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง All Right Reserved.