วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง พลังสำคัญ:การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส ขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

About ปิติภัทร สกุลศรีนำชัย